She even misrepresents a polite hello. Joseph Ben-Ami explains.